Constructieve veiligheid

Waken voor schijnveiligheid

Lees meer

Digitaal bouwen

We make it before we make it!

Lees meer

In november 2021 is onze collega Joris Hesselink door een onafhankelijke jury uitgeroepen tot Talent van het Jaar. In een serie columns in het vakblad Cement geeft hij zijn visie op een aantal belangrijke ontwikkelingen in het constructeursvak. In zijn nieuwste column geeft hij zijn visie op het duurzaam realiseren of uitvoeren van bouwwerken.

Lees hier zijn column 'Duurzaam uitgevoerd?'
 

Bouwkeet BAM

BAM Bouw en Techniek heeft voor het project Accelerator in Utrecht het BREEAM-NL Excellent oplevercertificaat behaald met een score van 72,81%! BAM Advies & Engineering heeft het project ondersteund met de volgende disciplines: Constructies, BIM coördinatie, Ontwerp van de technische installaties tijdens bouwteam en uitvoering, Uitvoeringskennis in de ruwbouw én Coördinatie van het BREEAM oplevercertificaat.

Lees meer
Accelerator

Altijd al willen gamen tijdens werktijd? Dit is je kans! BAM heeft in samenwerking met Sustainability Games een circulaire leergame gemaakt genaamd: bambamcity.  

Lees meer
bambamcity

Accelerator in Utrecht is opgeleverd! Exact 3 jaar geleden begonnen we samen met BAM Bouw en Techniek - Speciale Projecten en Cepezed aan de engineering van dit mooie en complexe werk. Vanuit BAM Advies & Engineering zijn wij op bijna elk gebied betrokken geweest tijdens de engineering; constructie, installatietechniek, BREEAM, kwaliteitsadvisering én Digital Construction. 

Lees meer
Oplevering Accelerator

Technische Lunches bij A&E

Binnen BAM Advies & Engineering is een Kennismanagementteam actief die zich bezig houdt met kennisborging- en deling. Maandelijks organiseert dit team een Technische Lunch waarin een bouwgerelateerd onderwerp of interessant project wordt gepresenteerd. 

Lees meer
UC Santa Cruz, Kresge College Residence Hall – Santa Cruz, CA

Van bajes naar wonen

The Robin, het eerste gebouw waarvan de woningen binnenkort in het Bajeskwartier in de verkoop gaan, ligt in het Central District. Dit is één van de vier districten van het Bajeskwartier, die ieder een eigen karakter hebben.

Lees meer
The Robin

A&E Studio

A&E Studio is gespecialiseerd in het maken van visualisaties en animaties. Van een snelle schetsimpressie, een fotorealistisch beeld tot een 3D-veiligheidsinstructie.

Lees meer

BORG

Samenwerkingsverband tussen BAM Bouw en Techniek Regio Noord, BAM Advies & Engineering en de Oosterhoff groep.

Lees meer

A&E Architecten

Ons inhouse architectenbureau A&E Architecten verstaat de kunst het ‘gat’ tussen architectuur en bouwen te dichten. Dat zit vooral in de multidisciplinaire samenwerking onder een dak.

Lees meer

Emanuela Sokol: “BAM en BIM laten alle puzzelstukjes op hun plek vallen”

Daarvoor werd BAM Advies & Engineering ingeschakeld. Een groot engineeringsteam verzorgt de constructieve en bouwkundige engineering voor Het Kadehuis in Arnhem. Een complexe, maar vooral uitdagende klus, begeleid door projectleider Emanuela Sokol.

‘De ontwerpen voor Het Kadehuis, zijn prachtig. Al kijken wij daar als techneuten niet primair naar. Onze taak is ervoor te zorgen dat wat de architect ontworpen heeft uiteindelijk ook daadwerkelijk gebouwd kan worden. Daarvoor hebben we een heel rijtje specialisten in huis die uitzoeken, berekenen, modelleren en adviseren. Het team dat zich met Het Kadehuis bezighoudt, bestaat uit maar liefst vijf bouwkundige modelleurs, een constructieve modelleur, een hoofdconstructeur, een uitwerkende constructeur en mijzelf als projectleider. Wij worden ook ondersteund door kwaliteitsadviseurs binnen A&E.’

Bouw Informatie Model

‘Bij het maken van de tekeningen voor bouwprojecten maken we gebruik van het Bouw Informatie Model, kortweg BIM. BIM is een algemene term die aangeeft dat een project virtueel in 3D geëngineerd wordt en dat aan de 3D elementen data wordt toegevoegd die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. BIM zorgt ervoor dat de verschillende specialisten binnen het project beter met elkaar kunnen samenwerken. In BIM kunnen we de daadwerkelijke producten van de leveranciers in het model plaatsen. Het 3D gebouwmodel dat we hebben gemodelleerd voor Het Kadehuis is dus een realistische weergave van wat er uiteindelijk gebouwd gaat worden.’

Van buiten naar binnen

‘Zowel constructietekeningen als bouwkundige tekeningen worden uit een 3D model gegenereerd. Een constructietekening is een gedetailleerde tekening die de draagstructuur van een gebouw weergeeft. De bouwkundige tekeningen bestaan onder meer uit plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden. In de regel modelleren we altijd eerst de constructie van een bouwwerk, waarna we de bouwkundige elementen daaromheen modelleren. Van binnen naar buiten dus. Bij Het Kadehuis doen we dat ook, maar al tijdens het construeren respecteren we de rijkheid, complexiteit en detaillering van de gevels van de zes huizen. Zoals ik al zei, een flinke opgave waar maar liefst vijf bouwkundige modelleurs zich over buigen.’

Op zoek naar repetitie

‘Bij veel nieuwbouwprojecten zoek je als constructeur en bouwer naar repetitie. Bij rijtjeswoningen en appartementencomplexen is dat meestal eenvoudig. Daar kun je veel dezelfde materialen, bouwelementen en bouwmethodieken op steeds dezelfde wijze doorvoeren in je 3D gebouwmodel. In Het Kadehuis is dat niet zo vanzelfsprekend. De zes huizen zijn namelijk elk weer compleet anders. Niet alleen qua materialisatie, maar ook qua detaillering van de gevel en de indeling van de verschillende appartementen. De zoektocht naar repeterende elementen is dan een stuk lastiger. Maar wel een belangrijke. Want repetitie, in welke vorm dan ook, zorgt voor kostenbeheersing. En dat is uiteindelijk ook een belangrijk onderdeel van ons werk. Alles is maakbaar, maar het moet natuurlijk ook financieel haalbaar zijn.’

Tot in het kleinste detail

‘De weg van eerste ontwerp naar de uiteindelijke realisatie van Het Kadehuis kun je het best vergelijken met een ingewikkelde puzzel die uit heel veel stukjes bestaat. Tal van specialismen komen samen en je moet werkelijk overal rekening mee houden voor het gebouwmodel voor 100 procent compleet is. De groene dakterrassen en de binnentuin bijvoorbeeld, vragen weer heel wat anders van je constructie dan wanneer er gewoon bitumen daken in het ontwerp hadden gezeten. En ook de steeds strenger wordende duurzaamheidseisen hebben direct invloed op de wijze waarop wij het gebouw nu engineeren. In deze fase vallen alle stukjes langzaam op hun plek, waarbij wij steeds goed blijven kijken naar maakbaarheid, haalbaarheid en bouwbaarheid.’