Rijkskantoor Surinameweg 4 in Haarlem opgeleverd

Open Up!
Leidend principe voor het gehele ontwerp is het concept Open Up! Met als doel het bestaande gebouw te transformeren van een gesloten bastion naar een lichte en transparante werkomgeving. Het bestaande gebouw is grotendeels intact gebleven en werd verrijkt met erkers. Dit verhoogt de transparantie, brengt meer daglicht naar binnen en zorgt voor een interactie tussen binnen en buiten. Het open karakter is in het interieur doorgezet.

De lange gesloten gangen hebben plaats gemaakt voor een grotendeels open werkvloer. Door een flexibele indeling is het interieur desgewenst eenvoudig aan te passen. Om meer ruimte te ervaren en karakteristieke gebouwelementen zichtbaar te maken, zijn de gebouwinstallaties in het zicht. De inrichting van de buitenruimte is eveneens geïnspireerd op het concept ‘Open Up’ en sluit aan op het masterplan ‘Stad tussen de bomen’ van de gemeente Haarlem. Een daktuin op de eenlaagse aanbouw vormt het verbindende element tussen het gebouw en het boslandschap.

Duurzaamheid
Al vanaf de ontwerpfase was het uitgangspunt materiaalgebruik te minimaliseren én gebruik te maken van circulaire, hergebruikte materialen. Het vergadercentrum dat is aangebouwd (380 m2) bevindt zich boven de bestaande parkeerkelder en maakt gebruik van de aanwezige fundering. De aanbouw heeft een houten constructie en is daarnaast demontabel én remontabel. 
Materialen vanuit het bestaande gebouw zijn grotendeels hergebruikt en opnieuw ingezet in Surinameweg 4 of op andere locaties. Slechts 5 procent van de gesloopte materialen kon niet worden hergebruikt. 

Het gebouw is met de herontwikkeling van energielabel F naar energielabel A++ gegaan. Het ontwerp is een resultaat van de integrale samenwerking tussen BAM Bouw & Techniek, MVSA Architects, Beyond Space, Copijn en DGMR.