Constructieve veiligheid

Waken voor schijnveiligheid

Lees meer

Digitaal bouwen

We make it before we make it!

Lees meer

Tilburg University 

Op 15 juli 2022 is de officiële eerste paal geboord voor het nieuwe onderwijsgebouw van Tilburg University, Marga Klompé Building. Het gebouw met daarin zelfstudieplekken, 14 collegezalen en een foyer wordt gebouwd op de locatie tussen het Tiasgebouw en Cube waar eerst een parkeerplaats lag. Lees meer over de bijdrage van BAM Advies & Engineering. 

Lees meer
Tilburg University

Duurzaamheidsstrategie BAM

BAM werd dit jaar door Cobouw uitgeroepen tot het duurzaamste bouwbedrijf én staat op de A-lijst klimaatverandering van het CDP (Carbon Disclosure Project) als erkenning voor de klimaatmaatregelen van het bouwconcern. Lees hier het interview van onze Duurzaamheidsadviseur Tom Blankendaal over de duurzaamheidsstrategie van BAM.

Lees meer
De asfaltspreidmachine met waterstofverbrandingsmotor - Bron: BAM Infra Nederland

Berghaus Amsterdam

BAM Advies & Engineering is voor het project Berghaus aangehaakt bij de engineering. Met een team van 20 A&E-collega's verzorgen wij naast het engineeren en modelleren van het installatie technische ontwerp óók de integrale (BIM) coördinatie en engineeringsmanagement. 

Lees meer
Berghaus

In november 2021 is onze collega Joris Hesselink door een onafhankelijke jury uitgeroepen tot Talent van het Jaar. In een serie columns in het vakblad Cement geeft hij zijn visie op een aantal belangrijke ontwikkelingen in het constructeursvak. In zijn nieuwste column geeft hij zijn visie op het duurzaam realiseren of uitvoeren van bouwwerken.

Lees hier zijn column 'Duurzaam uitgevoerd?'
 

Bouwkeet BAM

BAM Bouw en Techniek heeft voor het project Accelerator in Utrecht het BREEAM-NL Excellent oplevercertificaat behaald met een score van 72,81%! BAM Advies & Engineering heeft het project ondersteund met de volgende disciplines: Constructies, BIM coördinatie, Ontwerp van de technische installaties tijdens bouwteam en uitvoering, Uitvoeringskennis in de ruwbouw én Coördinatie van het BREEAM oplevercertificaat.

Lees meer
Accelerator

Altijd al willen gamen tijdens werktijd? Dit is je kans! BAM heeft in samenwerking met Sustainability Games een circulaire leergame gemaakt genaamd: bambamcity.  

Lees meer
bambamcity

Accelerator in Utrecht is opgeleverd! Exact 3 jaar geleden begonnen we samen met BAM Bouw en Techniek - Speciale Projecten en Cepezed aan de engineering van dit mooie en complexe werk. Vanuit BAM Advies & Engineering zijn wij op bijna elk gebied betrokken geweest tijdens de engineering; constructie, installatietechniek, BREEAM, kwaliteitsadvisering én Digital Construction. 

Lees meer
Oplevering Accelerator

A&E Studio

A&E Studio is gespecialiseerd in het maken van visualisaties en animaties. Van een snelle schetsimpressie, een fotorealistisch beeld tot een 3D-veiligheidsinstructie.

Lees meer

BORG

Samenwerkingsverband tussen BAM Bouw en Techniek Regio Noord, BAM Advies & Engineering en de Oosterhoff groep.

Lees meer

A&E Architecten

Ons inhouse architectenbureau A&E Architecten verstaat de kunst het ‘gat’ tussen architectuur en bouwen te dichten. Dat zit vooral in de multidisciplinaire samenwerking onder een dak.

Lees meer

Veilig AFAS stadion dankzij integrale samenwerking

Kwaliteitsborging

Om te kunnen borgen dat de kwaliteit van alle uitwerkingen op en top waren, is tijdens de engineering gebruik gemaakt van het zogenaamde zes ogen controleprincipe. Naast de intensieve eigen controle heeft BAM met BouwQ een Technical Inspection Service (TIS) ingeschakeld om als niet inhoudelijk betrokken partij de topkwaliteit te kunnen garanderen. Dat resulteerde in een extra kwaliteitsslag, die ook in de uitvoering is doorgezet. Tijdens de productie, de montage en de verwerking van de staalconstructie op de bouw zijn extra controles uitgevoerd door BouwQ.

Tevens houdt de gemeente Alkmaar in nauwe samenwerking met BAM een vinger aan de pols. Het project ligt onder een vergrootglas sinds de uitkomsten van de onderzoeken naar de gedeeltelijke instorting van de dakconstructie. Om een veilig stadion te realiseren wordt er met verscherpte aandacht naar  het goedkeuringstraject gekeken.

Robuust stadion

Niet alleen de processen zijn afgestemd op het minimaliseren van eventuele fouten, ook bij het ontwerp van het stadion en in de uitwerking houdt BAM rekening met eventuele calamiteiten. Denk bijvoorbeeld aan extra aandacht voor robuustheid van de constructie en de tweede draagweg. Een aantal constructie elementen moet kunnen wegvallen zonder desastreuze gevolgen voor de veiligheid van de constructie in zijn geheel.

Parallelle processen

Vanwege de krappe planning is er gewerkt met parallelle processen. Een integrale aanpak over alle disciplines heen was daarom noodzakelijk. Het team van BAM Advies & Engineering heeft tijdens de uitwerking van de verschillende constructieonderdelen, direct meegedacht over het plaatsen van de bouwkundige en installatietechnische elementen. Hiermee is voorkomen dat in een later stadium aanpassingen noodzakelijk waren.

Waterdragers en topspelers

Het team was in deze fase gelijktijdig aan het ontwerpen, engineeren en realiseren. Om dit mogelijk te maken is vooraf een helder proces afgesproken hoe er met elkaar gewerkt en gecommuniceerd zou gaan worden, welke planning daarbij hoorde en welke informatie benodigd was in het besluitvormingstraject. Dit alles met inachtneming van de strikt afgesproken kwaliteitsborging.

Deze grote uitdaging was niet gelukt zonder een volledig op elkaar ingespeeld team. Om in voetbaltermen te spreken: er is veel aandacht besteed aan de juiste balans in het team van waterdragers en topspelers. Hierbij waren de juiste persoon op de juiste plek en integrale samenwerking de belangrijkste succesfactoren. Het juiste team, in combinatie met de juiste tactiek en speelwijze, heeft geresulteerd in dit prachtige en veilige eindresultaat.