Onze diensten

Kwaliteitsadvisering

Het doel van Kwaliteitsadvisering is het optimaliseren van bouwtechnische oplossingen, het reduceren van risico’s en faalkosten. Het motto is daarom: "Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen".

Download onze Werkwijzer Kwaliteitsadvisering.

Lees meer
Kwaliteitsadvisering

Duurzaam bouwen

Niet alleen al onze vakdisciplines zijn ervan overtuigd dat milieulasten steeds verder verminderd kunnen worden, dat geldt ook voor onze collega’s in de regio’s.

Lees meer
Fotografie: Luuk Kramer

BENG dienstenpakket

Met BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) verandert de gehele rekenmethodiek van de energieprestatie van gebouwen. De nieuwe norm en rekenmethodiek is per 1 januari 2021 van kracht. Daarnaast is er de doelstelling dat alle bestaande kantoren per 1 januari 2023 minimaal over energielabel C beschikken.

Download de folder.

Lees meer
BENG dienstenpakket

Digitaal bouwen

‘We make it before we make it’. BAM is koploper in het toepassen van digitale werkmethoden, zoals BIM, robotics, 3D-printing, virtual reality (VR) en augmented reality (AR), alsook modulair bouwen.

Lees meer
Diensten, digitaal bouwen

Bouwmethodieken

De advisering van bouwmethodieken is essentieel voor BAM. De opgave van het bouwen wordt steeds ingewikkelder. Bouwen in de binnenstad, naast het spoor, steigerloos of zonder bouwplaats is meer regel dan uitzondering.

Lees meer
Fotografie: Hans Wilschut

Procesmanagement

Bedenken, ontwerpen en realiseren wat u ons vraagt. Dat gaat niet alleen om kennis, maar ook om management. Daarom zetten we behalve onze adviseurs ook onze ontwerp- en engineeringsmanagers in. Energieke collega’s met ruime ervaring in het leiden van de meest uiteenlopende projecten.

Lees meer
Diensten, procesmanagement

Integrale oplossingen

Maken begint met weten. Met zeker weten dat uw project financieel haalbaar is. En technisch maakbaar. Conform de door u gewenste kwaliteit en gerealiseerd binnen de afgesproken tijd.

Lees meer
Diensten, integrale oplossingen

Advisering

We combineren kennis van ons bouwbedrijf met passie voor techniek en processen. Dat stelt ons in staat het ontwerp aan de hand van een gedegen risicoanalyse te toetsen op uitvoerbaarheid.

Lees meer
Diensten, advisering

Contractmanagement

Met de invoering van geïntegreerde contracten zijn de verantwoordelijkheden voor betrokken partijen  veranderd.

Lees meer
Diensten, contractmanagement

Ontwerp- en Engineeringsmanagement

In toenemende mate vragen onze klanten niet alleen een project  te bouwen, maar ook het ontwerp- en engineeringsmanagement  voor hen in handen te nemen.

Lees meer
Diensten, ontwerp- en engineeringsmanagement

Bouwkosten

Door onze kennis en toepassing van de methodiek Life Cylce Costing profiteert u van alle kansen op het gebied van technische optimalisaties, duurzaamheid en beheersbaarheid van uw project.

Lees meer
Diensten, bouwkosten

BAM biedt compleet BENG dienstenpakket

Het energielabel wordt berekend met de nieuwe rekenmethodiek welke op 1 januari 2021 is ingegaan.  Zowel het bedrijf als de persoon die de berekening maakt, moet gecertificeerd zijn. BAM beschikt over gecertificeerde adviseurs en biedt haar opdrachtgevers een compleet BENG maatwerkadvies.

Wat is er veranderd?

Er is nu één rekenmethode voor alle gebouwen. Deze methode heeft de oude EPC en energie-index vervangen. De nieuwe rekenmethodiek geeft een berekend energieverbruik in kWh/m2.jr voor bestaande bouw waarmee het energielabel wordt vastgesteld. Voor nieuwbouw zijn er drie eisen waaraan moet worden voldaan bij de aanvraag van de omgevingsvergunning en oplevering. Dit zijn de beperking van de energievraag, de maximale energiebehoefte en het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%). De berekening dient bij oplevering herberekend te worden en vertaald in een definitief energielabel. De kwaliteit van de bouw dient bewezen te worden middels foto’s, aankoopfacturen en kwaliteitsverklaringen. Er moet een projectdossier worden bijgehouden met alle bewijslast. BENG geldt overigens ook voor grote renovaties.

Bekijk hier het behaalde procescertificaat.

Contactpersoon