Duurzaam bouwen

Met producenten, partners en leveranciers overleggen we over de recyclebaarheid van de materialen, zodat een circulaire economie steeds dichterbij komt. En tijdens het bouwproces staat dankzij duidelijke maatregelen, duurzaamheid eveneens centraal. Duurzaamheid gaat verder dan BREEAM, LEED, Green Calc+, GPR Gebouw. Duurzaam bouwen aan gezonde gebouwde omgevingen zit in onze genen.

Contactpersoon

Tom Blankendaal