Constructieve veiligheid in proces en techniek

BAM heeft constructieve veiligheid hoog in het vaandel staan. Bij  de constructieve ontwerpen van BAM Advies & Engineering wordt  naast een goed robuust constructief ontwerp altijd gekeken naar een  veilige bouwmethodiek en uitvoerbaarheid.

Procesmatige borging

Tot 2019 werd voor de procesmatige borging van de constructieve veiligheid  het ‘Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid’ als leidraad gebruikt. Inmiddels  is dat opgevolgd door het digitale Kennisportaal Constructieve Veiligheid (www.kpcv.nl). BAM Advies & Engineering is een van de initiatiefnemers en bestuurslid van dit Kennisportaal.

Min of meer tegelijkertijd werd het initiatief gelanceerd om de coördinerend constructeur als bureau te certificeren, zodat die zijn werk goed en volledig kan uitvoeren. De Gecertificeerd Coördinerend Constructeur is als technisch regisseur procesverantwoordelijk voor de borging van de constructieve veiligheid. Om certificering mogelijk te maken, is een beoordelingsrichtlijn ontwikkeld, de BRL 5022. Met deze BRL is een privaatrechtelijke (vrijwillige) certificatieregeling beschikbaar. BAM Advies & Engineering was één van de initiatiefnemers van deze certificering en zal ook als één van de eerste bureaus in Nederland worden gecertificeerd.

Een effectieve manier om constructieve veiligheid goed onder de aandacht te brengen is de promotie en toepassing van  goede, eenduidige richtlijnen. Deze door BAM Advies & Engineering en BAM Infraconsult geschreven richtlijnen worden BAM-breed ingezet.  Voorbeeld hiervan is de implementatie van de procedure borging van de constructieve veiligheid in onze kwaliteitsmanagementsystemen.

Technische borging

De technische borging wordt gerealiseerd door te werken met zeer goed opgeleide gekwalificeerde medewerkers. BAM Advies & Engineering heeft diverse gecertificeerde registerontwerpers en registerconstructeurs in dienst. Diverse technische richtlijnen zijn opgesteld zoals richtlijnen voor de methode gewogen rijpheid, stempelen en schrikken van vloeren en toetsing van  ontwerp en engineering van constructies. Daarnaast verzorgt BAM Advies & Engineering voor onze interne  bedrijven regelmatig presentaties waarin casussen worden behandeld en kennis wordt uitgewisseld.

Wet Kwaliteitsborging  

Per 1 juli 2022 treedt de Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw (WKB) in werking. Hiermee worden verschillende aspecten omtrent de rol van de constructeur en de constructieve veiligheid aangescherpt en beter geborgd. Om de WKB gefaseerd in te voeren wordt deze in eerste instantie ingevoerd voor de zogenaamde CC1-gebouwen. Hieronder vallen hoofdzakelijk grondgebonden woningen. Aangezien BAM Advies & Engineering, in samenwerking met BAM Wonen, jaarlijks vele van deze CC1 constructies uitwerkt, gaan  wij dit tijdig implementeren in onze bedrijfsvoering. De richtlijn toetsing op ontwerp en engineeringconstructie en de richtlijn  toezicht en inspectie van de realisatie zijn een tweetal voorbeelden van kwaliteitsborging die door ons zijn ontwikkeld.

Virtual reality technieken

BAM Advies & Engineering combineert constructieve veiligheid met VR-technieken. Met de ontwikkeling van BIM-modellen en VR-technologie is het mogelijk een gebouw virtueel te bouwen voordat het buiten echt gebouwd wordt. Hiermee kunnen in het voortraject risico’s beter worden ingeschat, waardoor de faalkosten worden verlaagd en de veiligheid wordt verhoogd.

Contactpersoon

René Sterken